„Život je len krátke otvorenie a zatvorenie očí.
Je len na Tebe, čo za tú chvíľu uvidíš.“

Ing. Jozef Jenčko
Košické Olšany 2035,
044 42 Rozhanovce

tel.: 0918 167 159
e-mail: senklubkosols@gmail.com
IBAN: SK6165000000000094468332

Klub seniorov v Košických Olšanoch bol založený v roku 2017.

Za predsedu klubu bol zvolený Ing. Jozef Jenčko.