Obecný Úrad Košické Olšany

 Košické Olšany 118 , 04442 Rozhanovce

telefón: 055 / 6950 230 , fax: 055 / 7290 141

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk


ICO
: 324361 
DIC: 2021244808


–>
 Adresa na nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Úradné hodiny:

Pondelok , Utorok : 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30

Streda : 7:30 – 12:00 | 12:30 – 17:00

Štvrtok : nestránkový deň

Piatok : 7:30 – 12:30

Základné informácie o obecnom úrade:

Starosta obce : Slavomír Horváth

Zástupca starostu obce : Viera Bajerová

Hlavná kontrolórka obce : Terézia Kinlovičová

Sekretariát : Mária Kmecová , Katarína Sedláková

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Viera Bajerová, Štefan Bálint, Marcel Eperješi, Jaroslav Hiľovský, Peter Štovčik,

Ing. Peter Koloda, Mgr. Beáta Horváthová, Pavol Pančišin, Ing. Ján Stanislav