Obecný Úrad Košické Oľšany

Košické Oľšany 118, 04442 Rozhanovce

telefón: 055 / 6950 230

fax: 055 / 7290 141

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

ICO: 324361 DIC: 2021244808

Úradné hodiny:

Pondelok :    7:30 – 12:00    |    12:30 – 15:30    

     Utorok :    7:30 – 12:00    |    12:30 – 15:30     

     Streda :    7:30 – 12:00    |    12:30 – 17:00    

Štvrtok :    nestránkový deň    

    Piatok :    7:30 – 12:30    


 

Starosta obce : Slavomír Horváth

Zástupca starostu obce : Marcel Eperješi 

Hlavná kontrolórka obce : Terézia Kinlovičová

Sekretariát : Mária Kmecová , Katarína Sedláková

Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku:

Predseda: Marcel Eperješi

Členovia: Andrea Miková , Jaroslav Hiľovský

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Bc. Peter Štovčik

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová , Jaroslav Gažik , Edita Horváthová , Pavol Pančišin

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport:

Predseda: Roman Knap

Členovia:  Samuel Horváth , Jaroslav Hiľovský , Miroslav Cvanciger

Komisia pre sociálne otázky:

Predseda: Mgr. Beáta Horváthová

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová, Róbert Oždáni

Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Terézia Kinlovičová     e-mail:   t.kinlovicova@gmail.com

Mgr. Tatiana Krjaková    e-mail:   zsolsany@centrum.sk

     Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

                                   Terézia Kinlovičová       e-mail: kontrolor.kosickeolsany@gmail.com  

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Bc. Peter Štovčik

Ing. Peter Nagy

Pavol Pančišin

Mgr. Eleonóra Dančová

Marcel Eperješi

Roman Knap

Ing. Ján Stanislav

Mgr. Beáta Horváthová

Róbert Oždáni