Komentáre sú uzavreté


Adresa pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti v zmysle Zák. č. 307/2014 Z.z. v z.n.p. : kontrolor.kosickeolsany@gmail.com

Oznamujeme občanom, že Obecný Úrad ponúka službu - zasielanie oznamov z miestneho rozhlasu formou SMS správ.
Prosíme občanov, ktorí majú záujem o túto službu, aby sa prišli na Obecný Úrad zaregistrovať.