Obec Košické Oľšany
ObecKOŠICKÉ OĽŠANY

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 9. 2023

Dohoda číslo:23/41/054/1850 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

45/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

31. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

44/2023

28 799,55 EUR

Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA, o.z.

Obec Košické Oľšany

30. 8. 2023

Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2023/GA/01/014

43/2023

36 594,44 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Košické Oľšany

17. 8. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2019

42/2023

Neuvedené

Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.

Obec Košické Oľšany

11. 8. 2023

Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo uzavretej dňa 15.4.2019

41/2023

2 208,00 EUR

Ing. Viktor Luby BALU

Obec Košické Oľšany

9. 8. 2023

Dodatok č. 1 K Kúpno-predajnej zmluve č. 2017/586

40/2023

4 140,00 EUR

Ares, spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

9. 8. 2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

39/2023

Neuvedené

Miloš Kaščák RAMID

Obec Košické Oľšany

28. 7. 2023

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

38/2023

Neuvedené

ÚDI Košice s.r.o.

Obec Košické Oľšany

26. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

37/2023

33,00 EUR

Peter Džobák

Obec Košické Oľšany

20. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere č. 108/011/19

36/2023

220 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Košické Oľšany

12. 7. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7/1/2023

35/2023

82 750,78 EUR

Stavpex spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

4. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20200683

34/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Košické Oľšany

4. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

33/2023

33,00 EUR

Martin Balog

Obec Košické Oľšany

30. 6. 2023

Darovacia zmluva

32/2023

1 153,20 EUR

SOFOS, a.s.

Obec Košické Oľšany

29. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č.2023001393

31/2023

250,00 EUR

Mesto Košice

Obec Košické Oľšany

27. 6. 2023

Kúpna zmluva č.19/2023

30/2023

492,58 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Košické Oľšany

12. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

29/2023

25,00 EUR

Filia nezisková organizácia

Obec Košické Oľšany

12. 6. 2023

Návrh poistnej zmluvy č. 2409023716

28/2023

257,28 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Košické Oľšany

1. 6. 2023

Dodatok č.1 k dohode číslo 23/41/054/289

27/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

30. 5. 2023

Zmluva o poskytnutie dotácie

26/2023

500,00 EUR

Reformovaný farský úrad v Bysteri

Obec Košické Oľšany

24. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

25/2023

33,00 EUR

Viera Balogová

Obec Košické Oľšany

19. 5. 2023

Zmluva o dielo

24/2023

62 673,68 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Košické Oľšany

10. 5. 2023

Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2023/GA/01/005

23/2023

75 010,90 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Košické Oľšany

3. 5. 2023

Úrazové poistenie - Poistná zmluva

22/2023

95,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Košické Oľšany

3. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2023

33,00 EUR

Džadžovská Milena

Obec Košické Oľšany

27. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/289

20/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

26. 4. 2023

Zmluva o dielo

19/2023

9 840,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Košické Oľšany

21. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/814 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

18/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

18. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2023

770,00 EUR

Ing. Matilda Duditšová

Obec Košické Oľšany

18. 4. 2023

Úrazové poistenie - Poistná zmluva

16/2023

57,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Košické Oľšany

30. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný futbalový klub Košické Oľšany

15/2023

10 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany

29. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2023

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského

Obec Košické Oľšany

17. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2023

13/2023

33,00 EUR

Ján Stoklas

Obec Košické Oľšany

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

12/2023

609,60 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Košické Oľšany

6. 3. 2023

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 110422-1

11/2023

3 475,00 EUR

Diervilla, spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

3. 3. 2023

Mandátna zmluva č. 220223-1

10/2023

1 946,00 EUR

Diervilla, spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

3. 3. 2023

Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

09/2023

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Košické Oľšany

3. 3. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 19/12/181/2019

08/2023

59 630,72 EUR

TRIS, spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

20. 2. 2023

Zmluva o dielo

7/1/2023

82 785,78 EUR

Stavpex spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

8. 2. 2023

Dodatok č.5 ku zmluve č. A/1048/12/2008 Zmluva o aktualizácii programov

06/2023

444,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o.

Obec Košické Oľšany

8. 2. 2023

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2016-07-01dh2 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

05/2023

144,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o.

Obec Košické Oľšany

8. 2. 2023

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2017-06-30vs5 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

04/2023

144,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o.

Obec Košické Oľšany

24. 1. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK3-2021-004886 ,,Miestna občianska poriadková služba v obci Košické Oľšany 2

03/2023

48 607,02 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Košické Oľšany

18. 1. 2023

Dohoda č. 23/41/012/6

02/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

13. 1. 2023

Zmluva o servisnej službe

01/2023

90,00 EUR

ILLE-Papier-service SK s.r.o.

Obec Košické Oľšany

30. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

66/2022

33,00 EUR

Jozef Balog

Obec Košické Oľšany

30. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní odborného poradesntva pri verejnom obstarávaní č.08/2023_PVO

65/2022

1 200,00 EUR za jeden kalendárny rok

TENDERTEAM, s.r.o.

Obec Košické Oľšany

27. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

64/2022

68 652,05 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Košické Oľšany

19. 12. 2022

Nájomná zmluva č. K2223

63/2022

275,39 EUR Nájomné vo výške 275,39 ročne

Olšanka spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

15. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií v sezóne 2022/2023

62/2022

100,00 EUR Pohotovosť 100,-eur paušálne na mesiac, výkon mechanizmu 1 hod. práce 50,- eur

Olšanka spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

61/2022

66,00 EUR

Marek Śvekuš

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

60/2022

33,00 EUR

Terézia Varadyová

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

59/2022

33,00 EUR

Marta Egriová

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

58/2022

25,00 EUR

Ing. Mária Jenkutová

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

57/2022

25,00 EUR

Ing. Jozef Jenčko

Obec Košické Oľšany

13. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

56/2022

33,00 EUR

Vladimír Varmeďa

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

55/2022

33,00 EUR

Vladimír Daduľák

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

54/2022

33,00 EUR

Ing. Daniela Hiľovská

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

53/2022

33,00 EUR

Ing. Daniela Hiľovská

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

52/2022

33,00 EUR

Alica Balogová

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

51/2022

33,00 EUR

Ondrej Petro

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

50/2022

33,00 EUR

Karol Jarkovský

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu

49/2022

Neuvedené

Kosit East s.r.o.

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

48/2022

50,00 EUR Výjazd 20 €, odchyt zvieraťa 1ks 50 €

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Obec Košické Oľšany

12. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

47/2022

600,00 EUR za 1. polrok 600,- eur, 25,- eur na žiaka

Základná škola s materskou školou

Obec Košické Oľšany

28. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

46/2022

45 000,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

14. 11. 2022

Dohoda č. 22/41/012/11 - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice - Realizácia aktivačnej činnosti

45/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

25. 10. 2022

Zmluva o spolupráci - Úrad vlády Slovenskej republiky

44/2022

Neuvedené

Úrad vlády SR

Obec Košické Oľšany

21. 10. 2022

Dohoda č.22/41/010/62

43/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

3. 10. 2022

Dohoda č.22/41/054/579 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu ,,Cesta na trh práce 3,,

42/2022

5 230,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Košické Oľšany

20. 9. 2022

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.Z1001AVK003

41/2022

Neuvedené

Kosit East s.r.o.

Obec Košické Oľšany

19. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

40/2022

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského

Obec Košické Oľšany

16. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/2022

4 320,00 EUR

Obec Košické Oľšany

SR zastúpená Ministrom dopravy a výstavby SR

3. 8. 2022

Zmuva o grantovom účte

38/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Košické Oľšany

26. 7. 2022

Zmluva o poskytnutie dotácie - Obecný futbalový klub Košické Oľšany zverejnená 26.7.2022

37/2022

9 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany

7. 7. 2022

Rámcová kúpna zmluva č. 2022405

36/2022

7,20 EUR cena za 18,90 l

AQUA PRO EUROPE, a.s.

Obec Košické Oľšany

28. 6. 2022

Zmluva o bežnom účte

35/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Košické Oľšany

28. 6. 2022

Zmluva o bežnom účte

34/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Košické Oľšany

27. 6. 2022

Zmluva o dielo 33/2022

33/2022

202 416,00 EUR

AES Košice s.r.o.

Obec Košické Oľšany

22. 6. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

32/2022

Neuvedené

VSE a.s.

Obec Košické Oľšany

6. 6. 2022

Zmluva o dielo

31/2022

34 000,00 EUR bez DPH

Rikostav Container s.r.o.

Obec Košické Oľšany

3. 6. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 6.12.2018

30/2022

95,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Slovenský červený kríž

30. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU9

29/2022

28 302,15 EUR

Obec Košické Oľšany

Pôdohospodárska platobná agentúra

23. 5. 2022

Úrazové poistenie

28/2022

43,88 EUR

Obec Košické Oľšany

Komunálna poisťovňa

23. 5. 2022

Úrazové poistenie

27/2022

43,88 EUR

Obec Košické Oľšany

Komunálna poisťovňa

19. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

26/2022

1 300,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Združenie VIDIEK

17. 5. 2022

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb

25/2022

Neuvedené

Obec Košické Oľšany

Markíza - Slovakia spol. s.r.o.

2. 5. 2022

Dohoda č. 22/41/054/225 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ - Chyť sa svojej šance

24/2022

3 406,14 EUR

Obec Košické Oľšany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

28. 4. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

23/2022

Neuvedené

Kosit East s.r.o.

Obec Košické Oľšany

19. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22/2022

700,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Ing. Matilda Duditšová

13. 4. 2022

Mandátna zmluva č. 110422-1

21/2022

3 475,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Diervilla, spol. s.r.o.

11. 4. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci NP TSP a TP II.

20/2022

Neuvedené

Obec Košické Oľšany

Úrad vlády SR

11. 4. 2022

Mandátna zmluva

19/2022

4 620,00 EUR

ÚDI Košice s.r.o.

Obec Košické Oľšany

1. 4. 2022

Dodatok č. 1

18/2022

Neuvedené

STRABAG s.r.o.

Obec Košické Oľšany

1. 4. 2022

Zmluva o dielo

17/2022

253 843,63 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Košické Oľšany

31. 3. 2022

Dohoda č. 22/41/054/166

16/2022

5 230,56 EUR

Obec Košické Oľšany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

29. 3. 2022

Zmluva o nájme pozemku

15/2022

20,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Dalton, spol. s.r.o.

1. 3. 2022

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

22/41/054/105

5 230,56 EUR

Obec Košické Oľšany

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

1. 3. 2022

Rámcová zmluva

SZ2022/KE1121

0,00 EUR

Obec Košické Oľšany

ESPIK Group s.r.o.

22. 2. 2022

Územný plán obce Košické Olšany

-

6 000,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Košické Oľšany

10. 2. 2022

zmluva o

2022/36

500,00 EUR

Kosit

Obec Košické Oľšany

2. 2. 2022

Dodatok č.1 k dohode

21/41/054/245

0,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

26. 1. 2022

Úrazové poistenie

5190057265

43,88 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Košické Oľšany

26. 1. 2022

Úrazové poistenie

5190057266

43,38 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Košické Oľšany

24. 1. 2022

Zmluva o dielo

-

30 315,32 EUR

TRIS, spol. s.r.o.

Obec Košické Oľšany

14. 1. 2022

Zmluva o dielo

100122-1

0,00 EUR

Obec Košické Oľšany

Project Consult, spol.s.r.o.

14. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku

ZM_SEP-IMRK3-2021-004886

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Košické Oľšany

13. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2021003483

50,00 EUR

Mesto Košice

Obec Košické Oľšany

11. 1. 2022

Mandátna zmluva

-

1 500,00 EUR

ÚDI Košice s.r.o.

Obec Košické Oľšany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, streda 27. 9. 2023
jasná obloha 26 °C 15 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 26/14 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 26/14 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 25/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký je september, taký bude i marec.

Pranostika na akt.deň

Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:27

Slnko zapadá:18:23

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu