Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

Zmluva o poskytovaní programovej ponuky káblovej televízie

Kúpna zmluva

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Komunálna poisťovňa – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – aktivačná činnosť

Zmluva o hudobnej produkcii – Pohoda

Dodatok č. 1 Dobrovoľnícka činnosť – ÚPSVaR

Dodatok č. 1 Menšie obecné služby – ÚPSVaR

Zmluva o poskytovani programovej ponuky káblovej televízie 

Dohoda č. 16/41/010/59 -ÚPSVaR

Dohoda č. 231/§52a/2016/ŠR – ÚPSVaR

Dohoda č. 219/§52a/2016/ŠR – ÚPSVaR

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení -DEUS

Dodatok č. 1 k dohode č. 132/§52/2016/ŠR – ÚPSVaR

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie aktivačná činnosť

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Kúpna zmluva – Multicar

Dohoda číslo 132/§52/2016/ŠR – ÚPSVaR

Licenčná zmluva k šíreniu programov – Cet 21

Zmluva o aktualizácií programov -Topset

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice 

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Tri hôrky

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – ZŠ Rozhanovce

Dohoda  č. 83/2016/§54-ŠnZ16/41/054/174UPSVaR

Slovak Telekom– dodatok

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Komunálna poisťovňa – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 

Zmluva o poskytnutí dotácie-obecný futbalový klub

Zmluva o poskytovaní programovej ponuky káblovej televízie 

Dohoda číslo 6/§52/2016/NP PZ VAOTP