Zmluvy 2021

Zmluva o poskytovaní služieb mobilným odberovým miestom (MOM) č. 59/2021 Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 5.5.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM ) č. 45/2021 zverejnená 5.5.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) č. 45/2021 Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 5.5.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Matilda Duditšová zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  č. 45/2021 (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce  zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 45/2021  (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 35/2021 (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 15.4.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zverejnená 12.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 45/2021 mobilným odberným miestom (MOM) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 23/2021 ( MOM ) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb  č. 35/2021 (MOM) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Kúpna zmluva zverejnená 22.3.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zverejnená 18.3.2021

Dodatok k zmluve č. 1/ 2021 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) zo dňa 5.3.2021 – obec Rozhanovce zverejnená 16.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) – Mobilné odberové miesto obec Rozhanovce zverejnená 16.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM ) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 8.3.2021

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácií – Košický samosprávny kraj zverejnená 2.3.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb ( MOM ) zo dňa 5.2.2021 obec Rozhanovce zverejnená 22.2.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zverejnená 18.2.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovani služieb (MOM) zo dňa 5.2.2021 – Obec Rozhanovce zverejnená 18.2.2021

Mandátna zmluva – Diervilla spol. s.r.o. zverejnená 3.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM) – mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejné 2.2.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR zverejnené 28.1.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – obec Rozhanovce zverejnené 25.1.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM) – mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnené 25.1.2021