Zmluvy 2021

Licenčná zmluva na distribúciu programových služieb – obchodné tajomstvo spoločnosti Markíza súkromné a dôverné zo dňa 16.9.2021 

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -názov projektu MOPS – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR zverejnená 30.8.2021

Zmluva o prevádzke webového sídla – Galileo Corporation s.r.o. zverejnená 23.8.2021

Zmluva o vytvorení webového sídla – Galileo Corporation s.r.o. zverejnená 23.8.2021

Povinné zmluvné poistenie ČSOB – Multicar zverejnená 16.8.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 19/2021- Ekofond SPP zverejnená 9.8.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie  – Obecný futbalový klub Košické Oľšany zverejnená 3.8.2021

Zámenná zmluva – Košický samosprávny kraj zverejnená 16.7.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácií- Košický samosprávny kraj zverejnená 16.7.2021

Dodatok č .006 k Zmluve o dodávke plynu – SPP  zverejnená 6.7.2021

Dohoda č. 21/41/054/245 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ÚPSVaR Košice zverejnená 1.7. 2021

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní – Renderteam s.r.o zverejnené 2.6.2021.

Dodatok č. ZK01/VK/10/12/044 K zmluve o poskytovaní služieb – Komenský s.r.o. zverejnené 2.6.2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre mzdové účely  obec Beniakovce zverejnená 20.5.2021

Zmluva o poskytovaní služieb mobilným odberovým miestom (MOM) č. 59/2021 Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 5.5.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM ) č. 45/2021 zverejnená 5.5.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) č. 45/2021 Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 5.5.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Matilda Duditšová zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  č. 45/2021 (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce  zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 45/2021  (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 19.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 35/2021 (MOM) Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 15.4.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zverejnená 12.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 45/2021 mobilným odberným miestom (MOM) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 23/2021 ( MOM ) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb  č. 35/2021 (MOM) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 12.4.2021

Kúpna zmluva zverejnená 22.3.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zverejnená 18.3.2021

Dodatok k zmluve č. 1/ 2021 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) zo dňa 5.3.2021 – obec Rozhanovce zverejnená 16.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) – Mobilné odberové miesto obec Rozhanovce zverejnená 16.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM ) – Mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnená 8.3.2021

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácií – Košický samosprávny kraj zverejnená 2.3.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb ( MOM ) zo dňa 5.2.2021 obec Rozhanovce zverejnená 22.2.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zverejnená 18.2.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovani služieb (MOM) zo dňa 5.2.2021 – Obec Rozhanovce zverejnená 18.2.2021

Mandátna zmluva – Diervilla spol. s.r.o. zverejnená 3.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM) – mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejné 2.2.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR zverejnené 28.1.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – obec Rozhanovce zverejnené 25.1.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM) – mobilné odberové miesto Rozhanovce zverejnené 25.1.2021