Zmluvy 2020

Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií – Olšanka spol. s.r.o.

 zverejnené 30.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta zverejnené 29.12.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie aktivačná činnosť – Komunálna poisťovňa zverejnené 21.12.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu – Kosit a.s. zverejnené 11.12.2020

Zmluva o grantovom účte – Prima banka zverejnené 9.12.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – Ministerstvo financií SR zverejnené 9.12.2020

Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR zverejnené 3.12.2020

Dohoda číslo 20/41/054/698 aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – ÚPSVaR Košice  zverejnené 2.12.2020

Zmluva o dielo – D2T-012/2020 prevencia kriminality – kamerový systém CI-servis SK s.r.o. zverejnené 30.11.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200403- Novicom s.r.o. zverejnené 30.11.2020

Dohoda č. 20/41/010/274 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnené 19.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom zverejnené 5.11.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnené 5.11.2020

Dohoda č. 20/41/54X/24 projekt Pracuj,  zmeň svoj život  ÚPSVaR zverejnené 28.10.2020

Dohoda č. 20/41/012/65 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnené 28.10.2020

Dohoda č. 20/41/012/64 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnené 28.10.2020

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2020 Vehrastav s.r.o. zverejnené 29.9.2020

Komunálna poisťovňa – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnené 26.8.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnené 26.8.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom zverejnené 26.8.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnené 26.8.2020

Zmluva o dielo – Vehrastav s.r.o – rekonštrukcia kuchyne a vybavenie kuchyne gastrozariadením – zverejnené 18.8.2020

Zmluva o dielo –  NELT – STAV s.r.o. Komunitné centrum v obci Košické Oľšany  zverejnené 17.7.2020

Trojstranná dohoda – PP Projekt zverejnené 6.7.2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.  zverejnené 23.6.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub zverejnené 3.6.2020

Zmluva o servisnej službe – Ille papier-servis zverejnené 14.5.2020

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnené 14.5.2020

Zmluva o dielo č. 20200403- Novicom s.r.o. 2 časť zverejnené 16.4.2020.

Zmluva o dielo č. 20200403 – Novicom s.r.o. 1. časť zverejnené 16.4.2020

Prima banka – Zmluva o grantovom účte zverejnené 15.4.2020

Zmluva o grantovom účte – Prima banka zverejnené 8.4.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zverejnené 19.3.2020

Dodatok k zmluve č. 005 k Zmluve o dodávke plynu – SPP zverejnené 26.2.2020

Dohoda č. 20/41/054/122 – ÚPSVaR zverejnené 25.2.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – Komunálna poisťovňa zverejnené 19.2.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – menšie obecné služby – Komunálna poisťovňa zverejnené 19.2.2020

Dohoda č. 20/41/01067 – ÚPSVaR zverejnené 19.2.2020

Dohoda č. 20/41/054/79 – ÚPSVaR zverejnené 19.2.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnené 18.2.2020

Zmluva o dielo -Gerock zverejnené 5.2.2020

Zmluva o dielo – Tris spol. s.r.o. zverejnené 5.2.2020