Zmluvy 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta zverejnená 31.12.2019

Dohoda č. 19/41/054/413 ÚPSVaR – Cesta na trh práce zverejnená 30.12.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť zverejnená 18.12.2019

Zmluva o vrátení pozemkov zverejnená 2.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií zverejnená 2.12.2019

Dohoda číslo 19/41/52/236 ÚPSVaR – dobrovoľnícka služba zverejnená 2.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom zverejnená 14.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom zverejnená 14.11.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnená 14.11.2019

Zmluva o bežnom účte Prima banka zverejnená 12.11.2019

Darovacia zmluva – EK sol s.r.o. zverejnená 6.11.2019

Zmluva o úvere – Prima banka zverejnená 30.10.2019

Zmluva o účte – Prima banka zverejnená 30.10.2019

Zmluva o poskytovaní v oblasti spracovania administratívnych podkladov – Krajská rozvojová agentúra Košického kraja zverejnená 30.10.2019

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 28.10.2019

Zmluva o spolupráci – Ministerstvo vnútra SR – Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zverejnená 25.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 zverejnená 1.10.2019

Zmluva o poskytnovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov zverejnená 20.9.2019

Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby zverejnená 17.9.2019

Mandátna zmluva Tenderteam s.r.o. zverejnená 13.9.2019

Zmluva o dielo – Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK zverejnená 10.9.2019

Zmluva o poskytnovaní služby pri zbere a odvoze odpadu – Espik Group s.r.o.  zverejnená 22.8.2019

Zmluva o poskytovaní služby – periskop pre riaditeľov škôl zverejnená 1.8.2019

Zmluva o dielo projektové práce – Toptech OZ zverejnená 31.7.2019

Komunálna poisťovňa úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 24.7.2019

Zmluva o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu zverejnená 2.7.2019

Dohoda č. 19/41/012/26 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnená 1.7.2019

Dohoda č. 19/41/012/25 o pomoci v hmotnej núdzi – ÚPSVaR zverejnená 1.7.2019

Dohoda č. 19/41/52A/139 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formovu dobrovoľníckej služby – ÚPSVaR zverejnená 1.7.2019

Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby zverejnená 21.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí- Domka Združenie saleziánskej mládeže zverejnená 13.5.2019

Dohoda ÚPSVaR č. 19/41/054/179- Cesta na trh práce 2  zverejnená 9.5.2019

Dohoda ÚPSVaR  č. 19/41/054/178 -Cesta na trh práce 2  zverejnená 9.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – ZŠ s MŠ Rozhanovce zverejnená 9.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o. zverejnená 9.5.2019

Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami zverejnená 29.4.2019

Dohoda č. 19/41/50j/35 ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnená 24.4.2019

Zmluva o dielo – Komunitné centrum -biela technika zverejnená 24.4.2019

Zámenná zmluva zverejnená 11.4.2019

Zmluva o dielo Komunitné centrum – interiérové vybavenie zverejnená 3.4.2019

Komunálna poisťovňa úrazové poistenie znevýhodnený úchádzač o zamestnanie zverejnená 2.4.2019

Komunálna poisťovňa úrazové poistenie projekt zverejnená 2.4.2019

Komunálna poisťovňa úrazové poistenie menšie obecné služby zverejnená 2.4.2019

Komunálna poisťovňa úrazové poistenie dobrovoľnícka služba zverejnená 2.4.2019

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie aktivačná činnosť zverejnená 2.4.2019

Dohoda č. 19/41/52A/57 ÚPSVaR – dobrovoľnícka služba zverejnená 25.3.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zverejnená 21.3.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie – Reformovaný farský úrad v Bysteri zverejnená 18.3.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Slovak Telekom zverejnená 18.3.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského zverejnená 4.3.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnená 1.3.2019

ÚPSVaR – Dohoda č. 19/41/010/124 zverejnená 20.2.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub Košické Oľšany zverejnená 7.2.2019

Dohoda o zmene zmluvných podmienok, Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov zverejnená 28.1.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 15.1.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 3.1.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 3.1.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 3.1.2019