Zmluvy 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2017-586 schodolez zverejnená 29.12.2017

Dohoda č. 17/41/012/127 uzatvorená podľa §12 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnená 27.12.2017

Dohoda č. 17/41/012/128 uzatvorená podľa §12 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR zverejnená 27.12.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo – obstaranie vybavenia PC  zverejnená 27.12.2017

Komunálna poisťovňa – poistné aktivačná činnosť zverejnená 13.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií zverejnená dňa 1.12.2017

Kúpno-predajná zmluva na dodávku tovaru schodolez pre Komunitné centrum č. 2017/586 zverejnená dňa 7.12.2017

Mandátna zmluva – externý manažment pre projekt Komunitné centrum – zverejnená 4.12.2021

Zmluva o dielo – obstaranie vybavenia PC a multifunkčné zariadenie pre projekt –Komunitné centrum zverejnená 8.12.2017

Mandátna zmluva č. 24/2017 – výkon stavebného dozoru Komunitné centrum zverejnená 7.12.2017 

Zmluva o pripojení VSD Východoslovenská distribučná zverejnená 6.11.2017 

Kúpna zmluva MŠ Mäso J+L s.r.o. zverejnená 27.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich MŠ zverejnená 22.11.2017

Dohoda č. 160/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 ÚPSVaR  – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby zverejnená 24.10.2017

Dohoda číslo 154/§52/2017/NP PZ VAOTP-3  ÚPSVaR – aktivačná činnosť formou menších obecných služieb  zverejnená 24.10.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa  – aktivačná činnosť zverejnená 20.9.2017

Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby Senzi a.s. zverejnená 31.8.2017

Zmluva o spolupráci – Cassovia Academica o.z. zverejnená 14.9.2017 

Zmluva o poskytovaní programovej ponuky káblovej televízie zverejnená 18.8.2017

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie zverejnená 16.8.2017

Zmluva o dielo 

Hromadná licenčná zmluva a hromadná zmluva o primeranej odmene zverejnená 24.7.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie- eRko  zverejnená 26.7.2017

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie aktivačná činnosť zverejnená 12.6.2017

Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva  Topset zverejnená 6.7.2017

Kúpna zmluva Radoslav Carda, Ing. Jana Cardová zverejnená 28.7.2017

Zmluva o podmienkach vypracovania projektovej dokumentácie – Štúdie Lomarex s.r.o. zverejnená 28.7.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom zverejnená 9.7.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rodičovské združenie pri ZŠ Rozhanovce

Zmluva o výpožičke Cassovia Academica o.z. zverejnená 14.6.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom zverejnená 25.5.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zverejnená 17.5.2017

Zmluva o spolupráci – Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zverejnená 17.5.2017

Dohoda č. 20/2017/§54-ŠnZ – ÚPSVaR zverejnená 3.5.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy zverejnená 10.4.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o. zverejnená 19.4.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí -ZŠ Rozhanovce zverejnená 5.4.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Domka zverejnená 5.4.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka cirkev zverejnená 5.4.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom zverejnená 5.4.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub zverejnená 31.3.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa zverejnená 12.3.2017
Distribučná a licenčná zmluva Markíza zverejnená 31.1.2017
Dohoda číslo 39/§52/2017/NP PZ VAOTP-2 ÚPSV aR zverejnená 22.2.2017

Mandátna zmluva – TENDERTEAM s.r.o. zabezpečenie komplexné verejné obstarávanie zverejnená 7.2.2017

Zmluva o dielo – SEEP spol. s.r.o. -spracovanie projektovej dokumentácie Komunitné centrum zvrejnená 3.2.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak telekom zverejnená 6.2.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – internet Slovak telekom zverejnená 3.2.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet Slovak telekom zverejnená 3.2.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZŠ Slovak telekom zverejnená 3.2.2017

Dodatok č. 1 k dohode číslo 219/§52a/2016/ŠR zo dňa 21.10.2016-ÚPSVaR  dobrovoľnícka služba zverejnená 1.2.2017

Dodatok č.1 k dohode číslo231/§52a/2016/ŠR zo dňa 2.11.2016 -ÚPSVaR zverejnená 1.2.2017