Zmluvy 2015

Zmluvy 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o výpožičke

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Natur Pack a.s.

Príkazná zmluva

Zmluva o spolupráce pri zabezpečovaní marketingových aktivít SPP

Dohoda č. 15/41/012/85 menšie obecné služby – UPSVaR

Dodatok č. 2 k dohode č. 21a/§10/2014/AC – UPSVaR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero

Dohoda č. 330 UPSVaR – aktivačná činnosť

UPSVaR Dohoda č.18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

Dodatok č. 1 – AKU-TRANS spol. s.r.o.

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centrá obcí a miest

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP

Zmluva o dielo Project Consult spol. s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Komunálna poisťovňa – aktivačná činnosť

UPSVaR Dohoda č. 225/§52/2015/ŠR

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Príkazná zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č. 21a/§10/2014/AC

Zmluva o dielo – NH PARTNER s.r.o.

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o dielo – Materská škola

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov

Komunálna poisťovňa – aktivačná činnosť

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny – MŠ

Dodatok č.1 k Dohode č. 21/§12/2015/AC – UPSVaR

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka Cirkev

Zmluva o dielo – vypracovanie PD Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Zmluva o dielo – vypracovanie PD Výstavba chodníka v smere Rozhanovce a Bidovce

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – SCVČ Tri Hôrky

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Súkr. centrum voľného času Kometa

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak telekom

Rámcová dohoda – Čistiace výrobky

Rámcová dohoda – ochranné a pracovné pomôcky

Rámcová dohoda – kancelárske potreby

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – ZŠ Rozhanovce

Zmluva o dielo na zhotovenie rozvojového dokumentu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub

UPSVaR – dohoda dobrovoľnícka služba

UPSVaR – projekt Podpora zamestnávania UoZ

Komunálna poisťovňa – aktivačná činnosť

Zmluva o diele – BoCoPo

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie – Reformovaný farský úrad

UPSVaR – menšie obecné služby

UPSVaR Dohoda – aktivačná činnosť

Zmluva o hudobnej produkcii