Zmluvy 2014

Zmluvy 2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluva o nájme hrobového miesta

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie

UPSVaR Dodatok č. 2 k Dohode č. 21

UPSVaR Dohoda č. 21a/§10/2014/AC

UPSVaR Dodatok č. 1 k dohode č. 29/§50

Zmluva o poskytnutí nenávratneho financneho príspevku

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZŠ

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb OcÚ

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

UPSVaR – dobrovoľnícka služba

Komunálna poisťovňa -aktivačná činnosť

Poistná zmluva – UNIQA

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu

Dodatok č. 1 k dohode UPSVaR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí dotácie – eRko

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

Dohoda UPSVaR dobrovoľnícka služba

Dohoda UPSVaR menšie obecné služby

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít

Zámenná zmluva

Komunálna poisťovňa – aktivačná činnosť

Dohoda UPSVaR -hmotná núdza

Zmluva SCVČ-Domka

Zmluva CVČ-Kongregácia sestier dominikánok

Zmluva CVČ – ZŠ Rozhanovce

Zmluva CVČ – Súkr. spojená škola

Zmluva CVČ – Rímskokatolícka cirkev

Zmluva CVČ – Kometa

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Sidari

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dohoda UPSVaR dobrovolnícka služba

Topset Dodatok č. 4 Zmluva o aktualizácií programov

UPSVaR Dohoda aktivačná činnosť

Komunálna poisťovňa

Zmluva o poskytovaní reklamy

Komisionárska zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie Reformovaný farský úrad

Zmluva o poskytnutí dotácie OFK

MŽP SR Dodatok č.1

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva o dodávke vody VVS

Dohoda UPSVaR o poskytnutí príspevku