Zasadnutia OZ

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa  10.1.2022

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 14.7.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 1.7.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 27.5.2021 – zasadnutie OZ bolo zrušené

Pozvánka na rokovanie  Obecného zastupiteľstva dňa 10.3.2021

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 15.10.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 16.9.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 27.5.2020

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa  24.2.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 22.1.2020

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 9.10.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 15.7.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa  27.5.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 28.1.2019

Pozvánka  na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 16.1.2019

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 13.9.2018

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 25.6.2018

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 24.4.2018

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 22.1.2018

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 12.12.2017

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 9.11.2017

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva  dňa 25.9.2017

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 26.5.2017

Pozvánka na rokovanie  Obecného zastupiteľstva dňa 17.3.2017

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2017