Uznesenia OZ

Prijaté uznesenia OZ č. 6/2021 zo dňa 15.12.2021

Prijaté uznesenia OZ č. 5/2021 zo dňa 26.10.2021

Prijaté uznesenia OZ č. 4/2021 zo dňa 14.7.2021

Prijaté uznesenia OZ č. 3/2021 zo dňa 1.7.2021

Prijaté uznesenia OZ č. 2/2021 zo dňa 10.6.2021

Prijaté uznesenia OZ č. 1/2021 zo dňa 10.3.2021

Prijaté uznesenia OZ  č. 8 /2020 zo dňa 16.12.2020

Prijaté uznesenia OZ č. 7/2020 zo dňa 15.10.2020

Prijaté uznesenia OZ  č. 6/2020 zo dňa 28.9.2020

Prijaté uznesenia OZ č. 5/2020  zo dňa 16.9.2020

Prijaté uznesenia OZ č. 4/2020 zo dňa 27.5.2020

Prijaté uznesenia OZ č. 3/2020 zo dňa 24.2.2020

Prijaté uznesenia  OZ č. 2/2020 zo dňa 19.2.2020

Prijaté uznesenia OZ č. 1/2020 zo dňa 22.1.2020

Prijaté uznesenia  OZ č. 8/2019  zo dňa 20.12.2019

Prijaté uznesenia OZ č. 7/2019 zo dňa 21.11.2019

Prijaté uznesenia  OZ č. 6/2019 zo dňa 9.10.2019

Prijaté uznesenia OZ  č. 5/2019 zo dňa 15.7.2019

Prijaté uznesenia  OZ č. 4/2019 zo dňa 27.5.2019

Prijaté uznesenia  OZ č. 3/2019 zo dňa 28.1.2019

Prijaté uznesenia  OZ č. 2/2019 zo dňa 16.1.2019

Prijaté uznesenia  OZ č. 1/2018 Z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva obce Košické Oľšany zo dňa 5.12.2018

Prijaté uznesenia  OZ č. 7/2018 dňa 13.9.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 6/2018 zo dňa 28.8.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 5/2018 zo dňa 25.6.2018

Prijaté uznesenia  OZ č. 4/2018 zo dňa 16.5.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 3/2018 zo dňa 24.4.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 2/18 zo dňa 10.4.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 1/2018 zo dňa 22.1.2018

Prijaté uznesenia OZ č. 6/2017 zo dňa 12.12.2017

Prijaté uznesenia OZ č. 5/2017 zo dňa 9.11.2017

Prijaté uznesenia  č. 4/2017  zo dňa 25.9.2017

Prijaté uznesenia č. 3/2017 zo dňa 26.5.2017

Prijaté uznesenia  č. 2/2017 zo dňa 17.3.2017
Prijaté uznesenia  č. 1/2017 zo dňa 27.1.2017

Prijaté uznesenia  č. 4/2016 zo dňa 26.9.2016