Uložené zásielky

Ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Košické Oľšany v zmysle ust. §5 zákona

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  

v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Uložená zásielka Juraj Gábor dňa 24.11.2021

Uložená zásielka Ingrid Bálintová dňa 15.10.2021

Uložená zásielka Roman Petričko dňa 6.10.2021

Uložená zásielka Ján Balog dňa 31.8.2021

Uložená zásielka Ingrid BÁLINTOVÁ dňa 19.8.2021

Uložená zásielka Juraj Gábor dňa 21.5.2021

Uložená zásielka Ingrid BÁLINTOVÁ dňa 19.5.2021

Uložená zásielka Ingrid Bálintová dňa 27.4.2021

Uložená zásielka Juraj Gábor dňa 26.4.2021 

Uložená zásielka Ingrid Bálintová dňa 7.4.2021

Uložená zásielka Ingrid Bálintová  dňa 18.1.2021

Uložená zásielka Ingrid Bálintová

Uložená zásielka Július Fedor

Uložená zásielka Juraj Gábor

Uložená zásielka Roman Gábor

Uložená zásielka Miroslav Gábor

Uložená zásielka Darina Gáborová

Uložená zásielka Roman Petričko

Uložená zásielka Ingrid Bálintová

Uložená zásielka Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Roman Petričko

Uložená zásielka – Patrícia Hudáková

Uložená zásielka  – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka- Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Juraj Gábor

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Eva Horváthová

Uložená zásielka – Patrícia Hudáková

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová, Miroslav Gábor