Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie, Oznam – dôležité upozornenie !!!

Africký mor ošípaných