Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.
Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.

 

Asistované sčítanie

Ak sa obyvateľ nemôže sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, ( napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.)  na splnenie tejto povinnosti môže  obyvateľ využiť asistované sčítanie, to znamená, že navštívi kontaktné miesto od 1.4.2021 Obecný úrad Košické Oľšany č. 118, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať Obecný úrad 055/6950 230 o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa termín asistovaného sčítania začne od 1.4.2021 a potrvá do 31.10.2021. Tento termín, platí len pre občanov, ktorí sa nevedia sčítať sami.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19 (linka aktívna až od 15.02.2021). Na získanie informácií o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
Informačný materiál:

Sčítanie obyvateľov od 15.2.2021 do 31.3.2021 – informácia

 

www.scitanie.sk

 

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov —– Leták

 

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov —- Informácie

 

INFORMATÍVNE VIDEO na vimeo.com

INFORMATÍVNE VIDEO na youtube.com

najčastejšie otázky k SODB 2021

otázky a odpovede k SODB

Zdieľanie príspevkov SODB 2021 na sociálnych sieťach. Príspevky sú publikované 1-2x týždenne

YOUTUBE
FACEBOOK
INSTAGRAM