Prerušenie distribúcie elektriny – november 2017

Elektrina