Prerušenie distribúcie elektriny – december 2017

elektrina