MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých – OZNAM

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že v dňoch

30.10. 2019 -31.10.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Štofaníková – zdravotné stredisko Tip-top,

Československej armády 18, Košice.