Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich MŠ

Dohoda č. 160/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Dohoda číslo 154/§52/2017/NP PZ VAOTP-3 – aktivačná činnosť formou menších obecných služieb

Úrazové poistenie – aktivačná činnosť

Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby

Zmluva o spolupráci

Zmluva o poskytovaní programovej ponuky káblovej televízie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva o dielo

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie- eRko

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie aktivačná činnosť

Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva o podmienkach vypracovania projektovej dokumentácie – Štúdie

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rodičovské združenie pri ZŠ Rozhanovce

Zmluva o výpožičke

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o spolupráci – Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dohoda č. 20/2017/§54-ŠnZ – ÚPSVaR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí -ZŠ Rozhanovce

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Domka

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka cirkev

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Distribučná a licenčná zmluva Markíza
Dohoda číslo 39/§52/2017/NP PZ VAOTP-2

Mandátna zmluva – TENDERTEAM s.r.o.

Zmluva o dielo – SEEP spol. s.r.o.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – internet

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZŠ

Dodatok č. 1 k dohode číslo 219/§52a/2016/ŠR zo dňa 21.10.2016-ÚPSVaR 

Dodatok č.1 k dohode číslo231/§52a/2016/ŠR zo dňa 2.11.2016 -ÚPSVaR