MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 21.8.2017 do 31.8.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Oznamujeme občanom,že dnešným dňom sa bude v našej obci vykonávať odpočet plynu. Žiadame Vás, aby ste sprístupnili Vaše domácnosti a aby ste nenechávali voľne sa pohybovať psov po dvore.


Oznamujeme občanom, že dňa 6.5. 2017 ( sobota ) sa pred OcÚ v čase od 9, 00 do 9,30 hod. uskutoční očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Poplatok je 8 €.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že dňa 5.5.2017 ( piatok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.4. 2017 ( streda ) a 27.4.2017 ( štvrtok ) bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov.


Žiadame občanov, aby si prišli na OcÚ prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za odpad a káblovú televíziu. Rozhodnutia je možné prevziať každý deň, okrem štvrtka.


MUDr. Lisá, praktická lekárka pre dospelých oznamujem svojím pacientom, že v dňoch 13.4. 2017 ( štvrtok ) a 18.4.2017 ( utorok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


MUDr. Lisá praktická lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 7.4.2017 ( piatok ) a 13.4. 2017 ( štvrtok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Východoslovenské vodárne oznamujú občanom že dňa 3. 4. 2017 t. j. v pondelok sa bude vykonávať odpočet vody.

 


Oznamujeme občanom, že dňa 1. 4. 2017 ( sobota ) a 2.4.2017 (nedeľa) v čase  od 10:00 do 18:00 sa bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti. V prípade Vašej neprítomnosti, zanechajte prosím zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napr. pri bránke do dvora domu. Žiadame občanov vlastniacich strážnych psov, aby ich nenechávali voľne sa pohybovať po dvore. Odpočtom elektrickej energie je poverený p. Peter Kvietok, ktorý bude označený platným preukazom .


Východoslovenské vodárne oznamujú občanom, že pokiaľ má niekto doma znečistenú alebo zapáchajúcu vodu, tak nech to nahlási na dispečing Vodárenskej spoločnosti na telefónne číslo 795 24 20.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v
dňoch od 27.3. 2017 – 7.4.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú
Kráľovce.


Oznamujeme občanom, že službu vývoz konárov, bude obec poskytovať do 31.3.2017. Žiadame občanov, aby konáre vyložili pred bráničku.