Obecný Rozhlas

Pošta Rozhanovce, dňa 28.5.2019 ( utorok ) zatvorená z dôvodu výpadku elektrickej energie.

____________________________________________________________________________________

Dňa  18.5.2019 t.j. v sobotu sa uskutoční povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote.

Každý pes, ktorý nie je označený mikročipom musí byť pred vakcináciou začipovaný.

Z týchto dôvodov je nutné  sa pred očkovaním zvieraťa jeho majiteľovi  preukázať občianskym preukazom.

Zároveň žiadame majiteľov už začipovaných zvierat, ktoré budú očkované , aby si doniesli občianský preukaz  a veterinárny preukaz zvieraťa  z dôvodu preregistrácie údajov.

Očkovanie sa skutoční  pred obecným úradom od 9.00 do 11.00 hod. 

Poplatok za očkovanie proti besnote  je   8 €.

Poplatok za čipovanie s registráciou     je   15€.   

______________________________________________________________________________________________                                              

Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov na bioodpad sa uskutoční dňa 18.5.2019 ( sobota ) na OcÚ v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

___________________________________________________________________________________________

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých oznamuje svojim pacientom od 1.5. 2019 zmenu ordinačných hodín. V Košických Oľšanoch ordinuje utorok od 7:00 hod do 10: 30 hod.

____________________________________________________________________________________________

MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 2.5.2019 do 6.5.2019 neordinuje, zastupujú Kráľovce. Ordinuje od 7.5.2019.

____________________________________________________________________________________________

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že dňa 25.4.2019 ( štvrtok ) bude z prevádzkových príčin otvorená v čase od 7:30 – 11:00 hod a od 12:30 – 14:00 hod. ____________________________________________________________________________________________

Vážení občania, nakoľko sa v poslednej dobe rozmohlo vypúšťanie žúmp a odpadových vôd do potokov, kanálov a na verejné priestranstva, čím sa porušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce, zákon o životnom prostredí a zhoršujú sa medziľudské vzťahy, obec bude nútená nahlásiť týchto občanov na Obvodný úrad životného prostredia na priestupkové konanie.

____________________________________________________________________________________________

Riaditeľstvo ZŠ v Košických Oľšanoch oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať dňa 8.4.2019, t.j. v pondelok od 8:30 – 12:00 hod. So sebou si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz.

_____________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme občanov, že v obci platí prísny ZÁKAZ PÁLENIA. Občanom, ktorí tento zákaz porušia hrozí zo strany obce finančná pokuta.

_______________________________________________________________________________________________

Východoslovenské elektrárne oznamujú občanom ,že dňa 12.4.2019 t.j. piatok bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny v čase od 8:00 do 12:30 hod. Podrobný rozpis súpisných čísiel nájdete na našej webovej stránke alebo na nástenke vo vestibule OcÚ.

_______________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že obec ponúka službu zasielanie oznamov z miestneho rozhlasu formou SMS správ. Prosíme občanov, ktorí majú záujem o túto službu, aby sa prišli na OcÚ zaregistrovať.

______________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že dňa 4.4.2019 t.j. vo štvrtok sa budú v našej obci zbierať konáre. Prosíme, aby konáre boli vyložené pred bránami.

______________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 1.4 do 5.4. 2019 sa bude v našej  obci  vykonávať odpočet elektromerov a odpočet vody, poverenými pracovníkmi. Pracovníci budú označený platným preukazom. Prosíme občanov, aby umožnili prístup a pozatvárali psov. Odpočet bude prebiehať v čase od 8-17 hod.

____________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom,, že od 20.marca 2019 vydávame Rozhodnutia na DZN, daň za psa, poplatok za odpad a káblovú televíziu. Rozhodnutia je možné si prevziať na OcÚ každý deň v úradných hodinách okrem štvrtka.

_____________________________________________________________________________________

MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 27.2. do 8.3. 2019 neordinuje, zastupujú Kráľovce.

______________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 1.12. a 8.12. 2018 sa RUŠÍ !!!!!!!!!!!!!!

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že dňa 1.12. a 8.12. 2018 t. j. v sobotu bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 – 16,30 hod. Konkrétne čísla domov nájdete na našej webovej stránke v dôležitých oznamoch a na úradnej tabuli vo vestibule OcÚ.

_________________________________________________________________________

MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že dňa 21.9.2018 t.j. v piatok neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.

__________________________________________________________________________

Východoslovenské elektrárne oznamujú občanom, že dňa 21.9.2018 t.j. v piatok v čase od 8:00 h do 14:30 h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny. Podrobný rozpis súpisných čísiel nájdete na úradnej tabuli vo vestibule OcÚ a na webovej stránke obce  v dôležitých oznamoch.

__________________________________________________________________________

MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 27.8. do 31.8.2018 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.

_______________________________________________________________________________

Kominárstvo Dobrý komín Vám ponúka svoje služby kontrolu a čistenie komínov v cene 20 €. V cene je zahrnutá správa o čistení komína. Prosíme, občanov, ktorí majú záujem o tieto služby, aby sa prihlásili na OcÚ.

_______________________________________________________________________________

MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 9.7. do 20.7.2018 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.

___________________________________________________________________________

MUDr. Barabasová, praktická lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 9.7. do 20.7. 2018 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.

_________________________________________________________________________

Východoslovenské vodárne oznamujú občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude v obci do konca týždňa odstavovaná voda v čase od 23,00 hod. do 5,00 hod. ráno.

_____________________________________________________________________________

Žiadame občanov,  aby sa prišli na OcÚ prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za odpad a káblovú televíziu. Rozhodnutia je možné prevziať každý deň, okrem štvrtka.

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v dňoch 11.4. a 12.4.2018 v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod. sa bude v obci vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie. Odpočtom elektrickej energie je  poverený p. Kvietok, ktorý bude označený platným preukazom. Žiadame občanov, aby pozatvárali psov a sprístupnili svoje domácnosti.

_____________________________________________________________________________

Východoslovenské vodárne oznamujú občanom, že od 3.4.2018 sa v obci vykonáva odpočet vody. Žiadame občanov, aby pozatvárali psov a sprístupnili svoje domácnosti.

_______________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že dňa 19.1.2018 t. j. v piatok bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8,00 – 12,30 hod. Konkrétne čísla domov nájdete na našej webovej stránke v dôležitých oznamoch a na úradnej tabuli pred OcÚ.

_____________________________________________________________________

Východoslovenské vodárne oznamujú občanom, že od 4.1.2018 sa bude v obci vykonávať odpočet vody. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje domácnosti a pozatvárali psov.

____________________________________________________________________

MUDr. Vavrová , praktická lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že  v dňoch 21.12. a 22.12. 2017 bude ordinovať v dopoludňajších hodinách.

_____________________________________________________________________

MUDr. Pirická detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 21.12.2017 a 22.12.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.

___________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 11.12.2017 až 15.12.2017 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod. Konkrétne čísla domov nájdete na našej stránke v dôležitých oznamoch a na úradnej tabuli vo vestibule OcÚ.

________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že OCÚ v dňoch 4.12. 2017( pondelok ) a 5.12.2017 ( utorok ) bude z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie ZATVORENÝ.

___________________________________________________________________

MUDr. Vajová praktická lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že dňa 5.12.2017 t.j. v utorok z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie nebude ordinovať v Košických Olšanoch, bude ordinovať v Rozhanovciach.

____________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v dňoch 4.12. až 8.12.2017 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod. Konkrétne čísla domov nájdete na našej stránke v dôležitých oznamoch a na úradnej tabuli vo vestibule OcÚ.

___________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.11., 14.11. a 15. 11. 2017 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. Konkrétne čísla domov nájdete na našej stránke v dôležitých oznamoch a na úradnej tabuli pred OcÚ.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 2.11. a 3.11.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Vážení občania, oznamujeme Vám, že na obecnom úrade budú pristavené kontajnery na domový odpad. Odpad sa môže nosiť vo štvrtok a piatok v čase od 10 hod. do 16 hod. a v sobotu od 8 hod. do 14 hod. Ďalej sa môžu nosiť chladničky, práčky, televízory, rádia a iný elektroodpad a taktiež staré pneumatiky. Žiadame občanov, aby nenosili trávu a konáre. Zároveň žiadame občanov, aby sa pri kontajneroch zdržiavali len tie osoby, ktoré donesú odpad. Iné osoby majú zákaz zdržiavať sa pri kontajneroch z dôvodu ich bezpečnosti.


Oznamujeme občanom, že dňa 26.9 a 27.9.2017 sa bude v našej obci vykonávať revízny servis plynových zariadení. Upozorňujeme Vás, že navštívenie Vašich domácnosti pracovníkmi firmy A-Z plus s.r.o.  je na Vašom osobnom  rozhodnutí a na Vašu vlastnú zodpovednosť.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 21.8.2017 do 31.8.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Oznamujeme občanom,že dnešným dňom sa bude v našej obci vykonávať odpočet plynu. Žiadame Vás, aby ste sprístupnili Vaše domácnosti a aby ste nenechávali voľne sa pohybovať psov po dvore.


Oznamujeme občanom, že dňa 6.5. 2017 ( sobota ) sa pred OcÚ v čase od 9, 00 do 9,30 hod. uskutoční očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Poplatok je 8 €.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že dňa 5.5.2017 ( piatok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.4. 2017 ( streda ) a 27.4.2017 ( štvrtok ) bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov.


Žiadame občanov, aby si prišli na OcÚ prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za odpad a káblovú televíziu. Rozhodnutia je možné prevziať každý deň, okrem štvrtka.


MUDr. Lisá, praktická lekárka pre dospelých oznamujem svojím pacientom, že v dňoch 13.4. 2017 ( štvrtok ) a 18.4.2017 ( utorok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


MUDr. Lisá praktická lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 7.4.2017 ( piatok ) a 13.4. 2017 ( štvrtok ) neordinuje, má dovolenku zastupujú Kráľovce.


Východoslovenské vodárne oznamujú občanom že dňa 3. 4. 2017 t. j. v pondelok sa bude vykonávať odpočet vody.


Oznamujeme občanom, že dňa 1. 4. 2017 ( sobota ) a 2.4.2017 (nedeľa) v čase  od 10:00 do 18:00 sa bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti. V prípade Vašej neprítomnosti, zanechajte prosím zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napr. pri bránke do dvora domu. Žiadame občanov vlastniacich strážnych psov, aby ich nenechávali voľne sa pohybovať po dvore. Odpočtom elektrickej energie je poverený p. Peter Kvietok, ktorý bude označený platným preukazom .


Východoslovenské vodárne oznamujú občanom, že pokiaľ má niekto doma znečistenú alebo zapáchajúcu vodu, tak nech to nahlási na dispečing Vodárenskej spoločnosti na telefónne číslo 795 24 20.


MUDr. Pirická, detská lekárka oznamuje svojím pacientom, že v
dňoch od 27.3. 2017 – 7.4.2017 neordinuje, má dovolenku zastupujú
Kráľovce.


Oznamujeme občanom, že službu vývoz konárov, bude obec poskytovať do 31.3.2017. Žiadame občanov, aby konáre vyložili pred bráničku.