Zmluvy 2020

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2020 Vehrastav s.r.o. zverejnená 29.9.2020

Komunálna poisťovňa – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 26.8.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 26.8.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom zverejnená 26.8.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 26.8.2020

Zmluva o dielo – Vehrastav s.r.o – rekonštrukcia kuchyne a vybavenie kuchyne gastrozariadením – zverejnená 18.8.2020

Zmluva o dielo –  NELT – STAV s.r.o. Komunitné centrum v obci Košické Oľšany  zverejnená 17.7.2020

Trojstranná dohoda – PP Projekt zverejnená 6.7.2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.  zverejnená 23.6.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný futbalový klub zverejnená 3.6.2020

Zmluva o servisnej službe – Ille papier-servis zverejnená 14.5.2020

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 14.5.2020

Zmluva o dielo č. 20200403- Novicom s.r.o. 2 časť zverejnená 16.4.2020.

Zmluva o dielo č. 20200403 – Novicom s.r.o. 1. časť zverejnená 16.4.2020

Prima banka – Zmluva o grantovom účte zverejnená 15.4.2020

Zmluva o grantovom účte – Prima banka zverejnená 8.4.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zverejnená 19.3.2020

Dodatok k zmluve č. 005 k Zmluve o dodávke plynu – SPP zverejnená 26.2.2020

Dohoda č. 20/41/054/122 – ÚPSVaR zverejnená 25.2.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – Komunálna poisťovňa zverejnená 19.2.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – menšie obecné služby – Komunálna poisťovňa zverejnená 19.2.2020

Dohoda č. 20/41/01067 – ÚPSVaR zverejnená 19.2.2020

Dohoda č. 20/41/054/79 – ÚPSVaR zverejnená 19.2.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnená 18.2.2020

Zmluva o dielo -Gerock zverejnená 5.2.2020

Zmluva o dielo – Tris spol. s.r.o. zverejnená 5.2.2020