Uložené zásielky

Ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Košické Oľšany v zmysle ust. §5 zákona

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  

v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Uložená zásielka  – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka- Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Juraj Gábor

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Eva Horváthová

Uložená zásielka – Patrícia Hudáková

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová

Uložená zásielka – Ingrid Bálintová, Miroslav Gábor