Obecný Úrad Košické Oľšany

 

Košické Oľšany 118, 04442 Rozhanovce

telefón: 055 / 6950 230

fax: 055 / 7290 141

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

ICO: 324361 DIC: 2021244808

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok : 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30

Utorok :  7:30 – 12:00   12:30 – 15:30 

Streda : 7:30 – 12:00 | 12:30 – 17:00

Štvrtok : nestránkový deň

Piatok : 7:30 – 12:30

 

 

Územný plán obce Košické Oľšany

Adresa pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Elektronické služby

mapa

 

 

Základné informácie o obecnom úrade:

Starosta obce : Slavomír Horváth

Zástupca starostu obce : Štefan Balint

Hlavná kontrolórka obce : Terézia Kinlovičová

Sekretariát : Mária Kmecová , Katarína Sedláková

 

 

Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Terézia Kinlovičová        e-mail: t.kinlovicova@gmail.com

Mgr. Tatiana Krjaková    e-mail: zsolsany@centrum.sk

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Bc. Peter Štovčik, Štefan Bálint, Ing. Peter Nagy, Pavol Pančišin, Mgr. Eleonóra Dančová, Marcel Eperješi, Roman Knap, Ing. Ján Stanislav, Mgr. Beáta Horváthová

 

 

Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku:

Marcel Eperješi – predseda

Členovia: Andrea Miková, Jaroslav Hiľovský

 

 

Komisia verejného poriadku a životné prostredie:

Bc. Peter Štovčik – predseda

Členovia: Mgr. Eleonóra Dančová, Jaroslav Gažik, Edita Horváthová, Pavol Pančišin

 

 

Komisia školstvo, mládež, kultúra a šport:

Roman Knap – predseda

Členovia: Samuel Horváth, Jaroslav Hiľovský, Miroslav Cvanciger

 

 

Komisia pre sociálne otázky:

Mgr. Beáta Horváthová – predseda

Členovia: Mgr. Eleonóra Dančová, Róbert Oždáni